تماس با ما

دفتر فروش

>>بازار بزرگ تهران<<

شماره تلفن : ۹۸۲۱۲۲۳۶۴۹۶۰+

شماره همراه ۹۸۹۱۲۴۰۶۰۵۴۰+

کد پستی ۱۱۱۶۹۱۵۴۷۸

تلگرام : GoldBazar@

کانال تلگرام : Gold_Bazar@

ایمیل : Gold_Bazar@Yahoo.Com