الماس و نور

برش تنها به شکل الماس مثل گرد، بیضی، اشکی و … مربوط نشده

بلکه به طرز قرار گرفتن صفحات برش در کنار هم(Proportion) ، تناسب (Symmetry) و صیقل (Polish) آن ها هم اشاره دارد.

برش الماس بیشتر از هر فاکتور دیگری در زیبایی الماس تأثیر دارد.

برش الماس بر روی سه فاکتور براقی(Brilliancy) ، دیسپرژرن (Fire) و روشن و خاموشی (Scintillation) تأثیر مستقیم دارد.

 

 

۱-براقی (Brilliancy)

مجموعه انعکاس نور سفید داخلی و سطحی الماس را Brilliancy می گویند.

برای تعیین میزان براقی ، سنگ را در زیر نور Day light (نور سفید) مقدار کمی تکان داده و به میزان نور سفید انعکاس یافته از درون و سطح الماس توجه می کنیم.

میزان براقی در سنگ به درجات Poor (ضعیف) ، Fair (متوسط) ، Good (خوب) ، Very Good (خیلی خوب) و Excellent (عالی) تقسیم میشود.

گوهرشناسی

 

 

۲-دیسپرژرن (Fire)

به شکست نور سفید و تبدیل آن به ۶ طیف نوری قرمز، نارنجی، زرد ، سبز ، آبی و بنفش دیسپرژن گفته می شود.

هنگامی که نور از دو سطح غیر موازی بخصوص منشور شفاف عبور کند این پدیده رخ می دهد.

بنابراین با ورود نور سفید به داخل الماس (با تراش استاندارد برلیان) این نور به شش طیف رنگی اصلی تقسیم شده و پس از انعکاس از صفحات خیمه به چشم ناظر می رسد.

میزان Dispersion به درجات Poor (ضعیف) ، Fair (متوسط) ، Good (خوب) ، Very Good (خیلی خوب) و Excellent (عالی) تقسیم میشود.

گوهرشناسی

 

 

۳-روشن و خاموشی (Scintillation)

روشن و خاموش شدن صفحات بر اساس انعکاس سطحی را Scintillation می گویند که به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- تعداد صفحات: که هر چه تعداد صفحات بیشتر باشد باعث افزایش Scintillation می شود.

۲- کیفیت صیقل: که هر چه صیقل صفحات بهتر باشد چشمک زدن هم قوی تر است.

۳- زاویه و شدت نور تابیده شده: که هر چه زاویه برخورد نور به صفحات نسبت به خط نرمال بیشتر بوده و شدت آن بیشتر باشد Scintillation قویتر میشود.

برای بهتر دیدن Scintillation بهتر است که الماس را در زیر نور مقداری تکان دهیم.

گوهرشناسی

 

برشکار برای برش الماس باید به نکات زیادی دقت کند ، اولین مورد ، در نظر گرفتن وزن الماس است یعنی به دست آوردن بیشترین وزن الماس برش خورده از یک کریستال الماس(Rough Diamond) ،زیرا اکثر مشتریان به وزن بیشتر اهمیت می دهند تا برش استاندارد.

برش استاندارد می تواند باعث از بین رفتن وزن الماس شود و برشکاران باید به این نکته توجه کنند.
در تصویر نمونه سنگ الماس برش نخورده ای نشان داده شده است که می تواند به دو حالت مختلف برش بخورد.
۱- یک الماس با عمق زیاد که از نظر برش استاندارد نیست ولی وزن بیشتری دارد.
۲- یک الماس با برش استاندارد که وزن کمتری دارد.

گوهرشناسی

ابعاد برش در الماس (Proportions) :

Proportions به رابطه بین سایز ، شکل برش و زوایای صفحات الماس اشاره می کند .

عوامل زیادی در بازتاب نور به سطح الماس برش خورده تأثیر دارد.

وقتی نور به سطح الماس برش خورده (Facet Diamond) برخورد می کند، ۲۰% آن از سطح منعکس می شود.

از ۸۰% که وارد الماس می شود ، بخشی از انتهای الماس یعنی Pavilion (خیمه) خارج می شود.

ابعاد متناسب در برش الماس و زوایای استاندارد صفحات نسبت به هم باعث می شود نور در درون الماس بازتاب پیدا کند و از قسمت Crown (تاج) به چشم بیننده برسد.

این نور منعکس شده در قالب بازی نور صفحات (Scintillation) ، تقسیم شدن نور به رنگ های رنگین کمان (Fire) و براقی (Brilliancy) توصیف می شود.

در تصویر نشان داده شده است که نور پس از ورود به الماس و برخورد با صفحات چه مسیری را طی می کند و زوایای برش و ابعاد آن چه تأثیری بر روی آن دارد.

گوهرشناسی

از عوامل دیگری که در انعکاس نور از الماس مؤثر است، عمق الماس است.

عمق الماس به فاصله بین Culet و Table گفته می شود. وقتی که الماس از پهلو دیده می شود و عمق بیشتر تنها وزن الماس را بیشتر می کند ولی بر روی بازتاب نور و سه فاکتور گفته شده تأثیر منفی دارد.

از سوی دیگر پویلیون کوتاه نیز می تواند باعث کاهش سه فاکتور گفته شده می شود.

گوهرشناسی

گوهرشناسی

متداول ترین نوع برش برای الماس برش گرد برلیان (Round Brilliant Cut) است و ۷۵% از برش الماس های فروخته شده در بازار های جهانی را تشکیل می دهد و نسبت به دیگر برش های فانتزی الماس مثل Pear و Oval و … انعکاس نور بسیار بهتری را نمایش میدهد.

برش برلیان گرد دارای ۵۷ تا ۵۸ صفحه است منظور از صفحه ، صفحات کوچک برش است که صیقل خورده و در کنار دیگر صفحات ، سبک برش را تشکیل می دهند.

گوهرشناسی

یک برش الماس استاندارد دارای مشخصات زیادی است که در تصویر نشان داده شده است.

گوهرشناسیگوهرشناسی