الماس های مشهور

سنگین ترین الماس های کشف شده

الماس ها از زیبایی منحصر به فردی برخوردارند.

 

در طول تاریخ الماس همواره سنگی با ارزش و کمیاب بوده است. اما تا به حال می دانستید که معروف ترین و بزرگترین الماس های جهان کدامند؟

 

الماس های گران قیمتی که گاهی بیشتر به واسطه تاریخچه ای که نزد افراد مشهور بوده اند بر ارزش آنها افزوده است.

 

شاید همین داستان ها و روایت های پشت یک قطعه الماس هستند که آنها را مشهور کرده اند.

 

گاهی نیز از نظر رنگ کمیاب و یا شفافیت الماس هایی کوچک بسیار گران قیمت تر از الماس های بزرگ جهان وجود دارند.

نمونه هایی در جهان یافت می شود که نمی توان ارزش واقعی آنها را تخمین زد که در ادامه به برخی از نمونه های کمیاب الماس ها اشاره شده است:

 

*هر قیراط معادل ۰.۲ گرم می باشد*

 

۱-Cullinan

وزن: ۳۱۰۶ قیراط

 

 

۲-Excelsior

وزن: ۹۹۵ قیراط

 

 

۳-Star Of Sierra Leone

وزن: ۹۶۸ قیراط

 

 

۴-Great Mogul

وزن: ۷۹۳ قیراط

 

 

۵-Millenium Star

وزن: ۷۷۷ قیراط

 

 

۶-Jonker

وزن: ۷۲۶ قیراط

 

 

۷-Jubilee

وزن: ۶۵۰ قیراط

 

 

۸-Centenary

وزن: ۵۹۹ قیراط

 

 

۹-Golden Jubilee

وزن: ۵۴۵ قیراط

 

 

۱۰-Red Shield

وزن: ۵۳۰ قیراط

 

 

۱۱-Niarchos

وزن: ۴۲۶ قیراط

 

 

۱۲-Regent

وزن: ۴۱۰ قیراط

 

 

۱۳-Incomparable

وزن: ۴۰۷ قیراط

 

 

۱۴-He Premier Rose

وزن: ۳۵۳ قیراط

 

 

۱۵-Orloff

وزن: ۳۰۰ قیراط

 

 

۱۶-Tiffany

وزن: ۲۸۷ قیراط

 

 

۱۷-Elizabeth Taylor Burton

وزن: ۲۴۰ قیراط

 

 

۱۸-De Beers

وزن: ۲۳۴ قیراط

 

 

۱۹-Kohe Nor

وزن: ۱۸۶ قیراط

 

 

۲۰-Daryaye Nor

وزن: ۱۸۲ قیراط

 

 

۲۱-Florentine

وزن: ۱۳۷ قیراط

 

 

۲۲-Sun Drop

وزن: ۱۱۰ قیراط

 

 

۲۳-Allantt

وزن: ۱۰۱ قیراط

 

 

۲۴-Nassak

وزن: ۹۰ قیراط

 

 

۲۵-Shah

وزن: ۸۸ قیراط

 

 

۲۶-Archduke Joseph

وزن: ۷۲ قیراط

 

 

۲۷-Kimberley

وزن: ۷۰ قیراط

 

 

۲۸-Oppenheimer

وزن: ۶۲ قیراط

 

 

۲۹-Nor Al Ayn

وزن: ۶۰ قیراط

 

 

۳۰-Steinmetz Pink

وزن: ۵۹ قیراط

 

 

۳۱-Amsterdam Black

وزن: ۵۵ قیراط

 

 

۳۲-Sancy

وزن: ۵۵ قیراط

 

 

۳۳-Hope

وزن: ۴۵ قیراط

 

 

۳۴-Dresden

وزن: ۴۱ قیراط

 

 

۳۵-Uncle Sam

وزن: ۴۰ قیراط

 

 

۳۶-Wittel Bach

وزن: ۳۵ قیراط

 

 

۳۷-Agra

وزن: ۳۲ قیراط

 

 

۳۸-Heart Of Eternity

وزن: ۲۷ قیراط

 

 

۳۹-Eureka

وزن: ۲۱ قیراط

 

 

۴۰-Majestic Pink Star

وزن: ۱۲ قیراط

 

 

بزرگترین الماس های کشف شده در جهان

 

ده الماس مشهور در جهان (نادر شاه افشار)

 

 

error: !گلدبازار : محتوا غیر قابل کپی هستند