فرمول قیمت طلا و سکه

تعاریف

۱-یک اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم با عیار(۹۹۹.۹) که عیار (۲۴) هم خوانده می شود.

 

۲-یک مثقال طلا برابر با ۴.۶۰۸گرم است.

 

۳-مظنه طلا درایران یعنی قیمت ۴.۶۰۸گرم طلای۱۷عیار یا(۷۰۵).

 

۴-سکه تمام بهارآزادی (قدیمی و امامی ) عیار(۲۱.۶) است، یا همان عیار(۹۰۰) که عیار ۲۲ هم خوانده می شود، وزن هر سکه (۸.۱۳۳) گرم است.

 

۵-سکه نیم بهار آزادی (وزن ۴.۰۶۶۵گرم با عیار۹۰۰) است.

 

۶-سکه ربع بهارآزادی (وزن۲.۰۳۲۲۵ گرم با عیار۹۰۰) است.

 

۷-مظنه = به قیمت یک مثقال طلا با عیار ۷۰۵(۱۷) گفته می شود.

 

۸-مثقال = ۴.۶۰۸۳ گرم است .

 

۹-گرم = ۱۰۰۰ سوت است .

 

۱۰-قیراط = ۲۰۰ سوت است .

 

۱۱-گرم = ۵ قیراط گرمی است .

 

۱۲-متفرقه : به کار ساخته مستعمل ، متفرقه گفته می شود .

 

۱۳-آبشده : طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است ، آبشده نام دارد .

 

۱۴-انگ : به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است ، گفته می شود .

 

۱۵-ری گیری : جایی که عیار طلا را تشخیص می دهند ، ری گیری نام دارد .

 

فرمول تعیین قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار ۷۵۰

 

فرمول های تعیین قیمت طلا 

 

فرمول ۱

بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق اونس جهانی :

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۹.۵۷۴۲ = مظنه طلای ایران

 

مثال: قیمت یک انس طلا ۶۱۴.۲دلار و قیمت یک دلار۹۱۵تومان مظنه چقدرمی شود؟

۶۱۴.۲دلار*۹۱۵تومان تقسیم بر ۹.۵۷۴۲ = ۵۸۶۹۸ تومان (مظنه ایران).

 

فرمول ۲

بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۴.۲۴۹۲۷ = قیمت سکه تمام

 

مثال:۶۱۴.۲دلار ضرب ۹۱۵تومان تقسیم بر ۴.۲۴۹۲۷=۱۳۲۲۵۶تومان (قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی).

 

فرمول ۳

بدست آوردن یک مثقال طلا از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۸.۹۹۹ = قیمت یک مثقال طلا

 

مثال:۶۴۲دلار ضرب در ۹۱۵تومان تقسیم بر ۸.۹۹۹ = ۶۵۲۷۷ تومان قیمت یک مثقال طلا.

 

فرمول ۴

قیمت یک مثقال طلا که در فرمول۳ بدست آورده ایم را تقسیم بر ۴.۶۰۸ می کنیم، قیمت یک گرم طلای ۱۸(۷۵۰)عیار بدست می آید.

 

مثال:۶۵۲۷۷ تقسیم بر ۴.۶۰۸ = ۱۴۱۶۶تومان قیمت یک گرم طلای۱۸(۷۵۰)عیار.

 

فرمول ۵

شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند، یعنی قیمت(۴.۶۰۸گرم)طلای۱۷(۷۰۵)عیار را. حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق بایدعمل کنید:

مظنه۱۷(۷۰۵) تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در (هرعیاری) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری

 

مثال:قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه ۶۱۳۵۵ تومان چقدرمی شود؟

۶۱۳۵۵تومان تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۲۵=۱۷۴۷۰تومان قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه ایران.

 

فرمول ۶

هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید.

بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید.

مبلغ پولتان/مظنه روز*۴.۶۰۸*۷۰۵/عیار(شمش یا طلای آبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده)

 

مثال:۷۰۰۰۰۰۰تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز ۶۱۰۰۰تومان است، مغازه دار برای فروش طلای آبشده با عیار ۹۳۵دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(۹۳۵) روی مظنه۶۱۰۰۰تومان باید به ما بدهد؟

۷۰۰۰۰۰۰تومان/۶۱۰۰۰تومان*۴.۶۰۸*۷۰۵/۹۳۵=۳۹۸.۷۰۰گرم طلای آبشده با عیار۹۳۵بایدبگیرید.

 

فرمول ۷

هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی حساب کنید.

بعد مظنه ایران را ازچند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید، بعد مبادرت به فروش کنید.

مقدار(وزن)طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش باید بگیرید

 

مثال:۳۹۸.۷گرم طلای آبشده با عیار(۹۳۵) داریم مظنه روز هم ۶۵۰۰۰تومان، موقع فروش چقدر پول از مغازه دار باید بگیریم؟

۳۹۸.۷۰۰گرم ضرب در ۶۵۰۰۰تومان تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۳۵=۷۴۵۸۸۱۱تومان باید از مغازه دار بگیرد.

 

 

 

خرید انواع طلا

 

۱-شمش مارک دار (سوییسی، امارتی)

وزن یک گیلوگرم عیار(۹۹۵)البته عیار(۹۹۹.۹)هم هست اما خیلی کم می توان گفت بهترین نوع خرید، چون:

 

۱-روندبازار

 

۲-عیارش مشخص روی آن حک شده در موقع فروش مشکلی پیدا نمی کند

 

در مجموع مورد توجه نوسان گیران و به خاطر همین محاسن مثقالی ۵۰۰ الی ۸۰۰ تومان ازمظنه روز گرانتر می توان خرید، البته موقع فروش هم می توان مثقالی ۳۰۰ الی ۶۰۰ تومان ازمظنه روز بالاتر فروخت.

 

۲-آبشده (شمش) تیزآبی

به طلای آبشده با عیاربالای (۹۰۰) تیزآبی گفته می شود، رتبه دوم خرید را می توان به این نوع از طلا داد.

قیمت هر مثقال  ۳۰۰الی ۵۰۰ تومان گرانتراز مظنه روز است که موقع فروش هم ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان می توان بالاتر فروخت.

 

۳-آبشده معمولی

به طلای آبشده زیرعیار (۹۰۰)آبشده معمولی گفته میشود که از آب کردن طلاهای متفرقه (مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند) به دست می آید، قیمت این نوع با مظنه روز یکی است یا به عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.

موقع خرید طلا از نوع (۲و۳) حتما فاکتور خرید با ذکرعیار طلا و شماره برگه ری گیری و شماره تلفن ری گیری با مهر و امضای فروشنده گرفته شود تا در موقع فروش به مشکل برنخورید.

 

۴-سکه عیار۹۰۰ (تمام بهارقدیم، امامی، نیم بهار، ربع بهار)

درمورد این نوع خرید چون قیمت سکه با قیمت ذاتی طلای خود سکه در ایران اختلافش بیش از حد معمول است باید خیلی دقت شود منظور نوسان گیری (ورود و خروج) به موقع چون روند قیمت هم به بازار جهانی و هم مناسبت های ما ایرانیان ربط دارد، در ضمن همیشه از جای معتبر خرید کنید که البته سکه های دیگری هم مثل:

 

۱-سکه مریمی عیار (۹۹۵) با وزن ۱۴گرم و اوزان دیگر

 

۲-سکه توله هندی عیار (۹۹۵) با وزن ۱۱.۶۰۰گرم

 

۳-سکه اونس با عیار۲۴

 

می توان نام برد که در بازار خیلی کم و برای خریدش هم اجرت باید داد.

 

۵-خرید طلای متفرقه (مستعمل، شکسته)

درمورد این نوع خرید اصلا فکرش را هم نکنید در هر صورتی ضرر می کنید، مگر اینکه خیلی وارد باشید که با یک نگاه عیار را بفهمید.

 

 

 فرمول های تعیین قیمت سکه

به نقل از اخبار بانک، حال که از چند و چون کار طلا در ایران فهمیدیم بهتر است فرمول نحوه محاسبه قیمت سکه بهار آزادی را از دو طریق بفهمیم:

 

۱-فرمول بانک مرکزی

{(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ ۳۱،۱۰،۹۱۶×وزن سکه}+ حق ضرب

معمولاً بانک مرکزی در محاسبه قیمت سکه عددی را نیز تحت عنوان حق ضرب لحاظ می‌کند که برخی معتقدند حدود ۵ الی ۷ هزار تومان است و این رقم را نیز باید به قیمت بدست آمده اضافه کرد.

 

۲-فرمول صرافی

{[(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ ۳۱،۱۰،۹۱۶×وزن سکه}+ حق ضرب

مثال: {[(۱۴۸۷ × ۱۱۹۰) ÷ ۳۱،۱ ]× ۰،۹۱۶× ۸،۱۳۳ }+ ۳۰۰۰= ۴۲۶۰۰۰

 

 

تفاوت قیمت سکه ی سال ۱۳۸۶ و سکه ی زیر ۸۶

به سکه هایی که از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۰ ضرب گردیده است سکه بهار آزادی یا سکه طرح قدیم گفته می شود.

 

به سکه هایی که از سال ۱۳۷۰ تا کنون که با تصویر امام خمینی ضرب شدند سکه امامی یا سکه طرح جدید می گویند.

این دو نوع سکه از نظر وزن و عیار هیچ تفاوتی با هم ندارند و هر دو با عیار ۹۰۰ و وزن ۸٫۱۳۵۹۸ گرم ضرب شده اند.

 

پس وزن سکه بهار آزادی و وزن سکه امامی برابر است لذا باید از نرخ یکسانی برخوردار باشند، اما در عمل این گونه نیست و سکه ی امامی ارزش بالاتری نسبت به بهار آزادی دارد.

 

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ هر سکه‌ ای که ضرب می‌ شد تاریخ همان سال روی آن حک شده، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد در هر سالی که سکه ضرب می‌کنند تاریخ ۱۳۸۶ روی آن حک می‌ شود.

 

یعنی تمامی سکه هایی که در سال های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و به بعد با تاریخ ۱۳۸۶ ضرب شدند.

 

سکه های با سال ضرب ۸۶ و غیر ۸۶ هیچ تفاوتی باهم ندارند یعنی هیچ تفاوتی بین سکه ضرب شده در سال ۸۱ با سال ۸۶ وجود ندارد زیرا عیار و وزن آنها یکی است.

 

اما به دلیل سیاستی که در بازار وجود دارد نگاه های متفاوتی به آن می شود، همچنین مردم به دنبال سکه ی ضرب شده ی جدیدتر هستند.

 

سکه ی زیر سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰ درصد ارزان تر از سکه ی ۸۶ در بازار معامله می شود.

 

قیمت سکه های قدیمی زیر ۸۶ با توجه به ارزش طلای آنها محاسبه می شود که باعث کسر قیمت حباب سکه ی ۸۶ از آنها می شوند یعنی دارای حباب قیمتی سکه های ۸۶ نیستند و می توانید آنها را ۳۰ درصد ارزان تر معامله کنید.

 

پس باید هنگام خرید و فروش سکه به این موضوع دقت داشته باشید تا متضرر نشوید، یعنی سکه ی ضرب قبل سال ۸۶ را به قیمت سکه ی سال ۸۶ نخرید.

تصور اشتباه این است که سکه وکیوم شده اعتبار بیشتری دارد اما این درست نیست و در معاملات از نظر طلا و عیار تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

 

اما از نظر قانونی برای واحدهای صنفی دارای مجوز فروش، سکه وکیوم‌دار با هولوگرام اجباری است و هولوگرام آن تضمین اصل بودن سکه است.

 

اگر برای خرید سکه اقدام کردید سکه های سال ۸۶ را بخرید چون علاوه بر اینکه نو هستند در زمان فروش هم راحت تر بفروش می رسند، از فروشنده بخواهید فقط سکه ضرب ۸۶ به شما بدهد.

 

این هم در نظر داشته باشید که اگر دولت سکه ی امسال یعنی سال جدید ضرب را کند، ارزش تمامی سکه های سال ٨۶ به شدت کاهش پیدا می کند و به وزن طلایش معامله می شوند مانند سکه های زیر ٨۶.

 

برای مشاهده ی قیمت تمام سکه زیر روی این لینک کلیک کنید.

برای مشاهده ی قیمت نیم سکه زیر روی این لینک کلیک کنید.

برای مشاهده ی قیمت ربع سکه زیر روی این لینک کلیک کنید.

 

 

error: !گلدبازار : محتوا غیر قابل کپی هستند